FÕOLDAL | RÓLUNK | ÁRLISTA | REFERENCIÁK | SITEMAP | ELÉRHETÕSÉG| | | |

 

Nyomdai szótár

| A-H | I-O | P-Zs |

Impresszum (kolofon)
A kiadvány címnegyedében vagy végén elhelyezett önálló oldal, amely a szerzõi jog, a kiadó és a nyomda fõbb adatait tartalmazza.

Imprimatúra
Nyomás engedélyezése, jóváhagyása; Végsõ levonat a kinyomtatott anyagról

Inzert
A könyvhöz tartozó, de kötészetileg önálló melléklet

IRIS-proof
Az adathordozóról készített színes próbanyomat közelítõen mutatja a színeket, a nyomtatásnál nem tekinthetõ mérvadónak. Más néven digitális proof.

Irkafûzés
A kiadvány gerincén elhelyezett két vagy több kapocs, amely a kiadvány összefogását szolgálja. Minimálisan 8 oldalas, legfeljebb - a papír vastagságától függõen - 80-112 oldalas munkáknál alkalmazható

ISBN szám
Könyvek nemzetközi (UNESCO) 10 számjegyû azonosító száma. A nemzeti ISBN irodától (Országos Széchenyi Könyvtártól) kell kérni a 224-3753 telefonszámon. A könyvnek általában az impresszum (kolofon) oldalán szokás elhelyezni.

ISSN szám
Idõszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi (UNESCO) 8 számjegyû azonosító száma. Az ISBN számhoz hasonlóan, csak a 224-3754 telefonszámon lehet igényelni.

Ív
1 ív papír = 16 oldal (meghajtva)
Íves nyomás
Ívre vágott papírra történõ nyomtatás

JPEG formátum
Alkalmazásával eredeti méretében és minõségében tekinthetõ meg a képanyag.

Kapitális
Keménytáblás könyvek gerincének élén és alul, a sapkát eltakaró keskeny szalag; oromszegõ

Kartonált könyv
Puhafedelû könyv, borítója kartonból készül.

Kasírozás
Papírnyomat, kinagyított fotó, plakát, stb. szürkelemezre, mûanyagra, fára, stb. való felragasztása.

Kékkópia
A felmontírozott filmekrõl készített kópia, a szöveg, illetve az illusztrációk mérete és a kivágása, az oldalak sorrendje ellenõrizhetõ rajta.

Keménytáblás könyv
Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 - 3,5 mm vastag kötészeti lemez egészpapír, egészvászon, félvászon, mûbõr vagy bõrborítással.

Képfelbontás
A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke. Két változata van: 1. Digitális feldolgozásnál egysége a dpi (dots per inch), vagyis az egy hüvelykre (inch) jutó pontok száma; 2. Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma

Kereszthajtás
A kétszer (egymáshoz képest keresztben) meghajtott ív, amely 8 oldalas terméket eredményez.

Két hosszanti (paralel) hajtás
Az papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmonika (leporelló).

Kifutó
A papír széleit (a vágott méretet) elérõ kép vagy tónus.

Kilövés
A kiadvány oldalainak elhelyezése az íven. A végleges formátumra való hajtogatásnál, az oldalak megfelelõ sorrendben követik egymást.

Kódszám
A megrendelõ által megadott egyéni termékkód

Kolofon
A kiadvány címnegyedében vagy végén elhelyezett önálló oldal, amely a szerzõi jog, a kiadó és a nyomda fõbb adatait tartalmazza.

Korrektúralevonat
A kézirat szedett (általában tördelt) formája, amelyen a javítások elvégezhetõk

Könyvjelzõ
A könyv körülvágott méreténél valamivel alacsonyabb és jelentõsen keskenyebb, 120-180 grammsúly közötti, egy vagy több színnel nyomott papír. A könyv rövid ismertetését vagy reklámot szoktak elhelyezni rajta a kiadók.

Könyvjelzõszalag
A sapka és az oromszegõ közé ragasztott szalag. Színe többnyire megegyezek az oromszegõ színével

Kötegelés
A nyomdai termék (fõként) újság egységcsomagjainak (általában mûanyag) zsineggel való összefogása

Köteles példány
A nemzeti könyvtáraknak, Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárnak járó kiadványmennyiség. Könyvbõl 6, periodikákból 12-18 példány illeti meg az OSZK-t. A nyilvántartásuk az ISBN, illetve ISSN számok segítségével történik

Kötészet
Nyomdai mûveletcsoport. Fõbb típusai: cérnafûzés, irkafûzés (gerincragasztás), táblakészítés, ragasztókötés, normál és dupla spirálozás, stb.

Kötészeti lemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erõsítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy bõrborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.

Lakkozás
Felületkezelési eljárás. Meggátolja a festék lehúzódását, erõsebbé teszi a papírt. Anyaga szerint mûanyag, optikailag fényes vagy matt változatban létezik.

Lehúzódás
Nyomaton a festék elkenõdése

Leporellóhajtás
Olyan párhuzamos hajtások, amelyek párosával kerülnek egy lap azonos oldalára.

Levilágítás
Nyomdai feldolgozásra (lemezmásolásra) alkalmas filmek készítése

LWC
Minimális fatartalmú papírtekercses kiszerelésben rotációs nyomtatáshoz.

Magasnyomtatás
Hagyományos nyomtatási forma, a nyomófelület a nyomólemez síkjából kiemelkedik. Az ellenforma (az úgynevezett matrica) ólommal való kiöntésébõl keletkezik a nyomóforma.

Megjelenés gyakorisága
Kérjük adja meg, hogy az Ön által megrendelt termék milyen gyakran jelenik meg: pl. egyszeri megjelenésû, esetleg idõszakos kiadvány (periodika).

Melléklet elhelyezése
A kötött könyveknél a belív után vagy az ívek közé elhelyezett 4-8 vagy magasabb oldalszámú, általában a belív papírjánál jobb minõségû papírra készülõ ívegységek

Mélynyomtatás
A nyomtatásnál a nyomóforma síkjánál mélyebben elhelyezett üregekbõl (tölcsérekbõl) kerül a festék a papírra. Az üregek kémiai úton történõ maratással kerülnek kialakításra.

Montírozás
Oldalfilmeknek - a nyomólemez méretével egyezõ - hordozófilmre történõ szerelése, a kilövésnek megfelelõen

Munka megnevezése
Az Ön által adott megnevezésre tud késõbb hivatkozni.

Mûnyomó papír
Krétázott, simított papír - fõleg képes (fotós, grafikus) anyagok nyomtatására. Fényes és matt változata ismeretes.

Negatív film
Negatív nyomtatási eljáráshoz szükséges film.

Négyszínnyomás (CMYK)
A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B).

Nyers méret
A nyomásnál használatos, vágatlan papírméret. Ezt körülvágva kapjuk a kiadvány végleges (vágott) méretét.

Nyomdai alapszínek
A 4 nyomdai alapszín: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B); rövidítve: CMYK

Nyomtatás
Többféle nyomtatási eljárás létezik, pl. ofszet nyomtatás, mélynyomás, magasnyomás, szitanyomás. A papírt lehet színén (Schöndruck) ill. fonákán (Wiederdruck) nyomni.

Ofszet nyomtatás
Síknyomtatás, vagyis a nyomólemez fotótechnikai eljárással kerül elkészítésre, se kiemelkedés, se mélyedés nincs a lemez felületén.

Ofszet papír
Mázolt bevonat nélküli papír, elsõsorban szöveges kiadványok nyomtatására

Oltárhajtás
Kétszer (dupla ajtószerûen) szembehajtott papírív

Oromszegõ
Keménytáblás könyvek gerincének élén és alul, a sapkát eltakaró keskeny szalag

 

TECHNIKAI SEGÍTSÉG | LETÖLTÉS | NYOMDAI SZÓTÁR | ÍRJON NEKÜNK!