FÕOLDAL | RÓLUNK | ÁRLISTA | REFERENCIÁK | SITEMAP | ELÉRHETÕSÉG| | | |

 

Nyomdai szótár

| A-H | I-O | P-Zs |

Pagina
Oldalszám, amit a kiadvány oldalain alul vagy felül helyeznek el.

Paletta
Más néven: raklap.

Palettamagasság
Kérjük adja meg a paletta magasságát, mert különbözõ raktárak a helyiség méretei miatt különbözõ magasságú palettákat tudnak fogadni.

Pántolás
A nyomdai késztermék egységcsomagjainak általában mûanyag pánttal való összefogása.

Papírfajta
A nyomtatási eljárás igényeinek megfelelõ papír, például: ofszet, mûnyomó, plakátpapír, mélynyomó, biblianyomó, újságnyomó ívpapír, stb.

Papírméret
A papír méretét mm-ben adják meg, szélesség x magasság formában

Papírnév
Az egyes papírok - gyártók által adott - fantázianeve.

Papírtípus
A nyomtatási eljárás igényeinek megfelelõ papír, például: ofszet, mûnyomó, plakátpapír, mélynyomó, biblianyomó, újságnyomó ívpapír, stb.

Paralel hajtás
Az papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmonika (leporelló).

Páratlan oldal
Páratlan számozású, a nyitott termékben jobbra elhelyezkedõ oldal

Párnázás
Kötészeti eljárás, reprezentatív kiadványok (elsõsorban agendák) tábláinál használatos

Páros oldal
Páros számozású, a nyitott termékben balra elhelyezkedõ oldal

Passzer
A raszterpontok illeszkedése a nyomaton.

Passzerhiba
Nyomaton észlelhetõ hiba, mikor a 4 alapszín nem fedi le teljesen egymást

Pausz
Csak szöveget tartalmazó kiadványok esetében alkalmas másolóeredeti, a nyomólemez készítéshez.

PDF formátum
Nagyobb terjedelmû szöveges anyagok leggyakrabban használt tömörített file-formátuma. Alkalmazásával eredeti méretében és minõségében tekinthetõ meg egy anyag.

Példányszám
A kiadvány egyszerre megrendelt példányainak száma.

Perforálás
A papír elõírt helyén szaggatott késsel való beütése a le, ki vagy széttéphetõségének elõsegítésére

Pozitív film
Pozitív nyomtatási eljárásnál lemezmásoláshoz szükséges nyomdai film

Precíziós beragasztás
A kiadvány egy meghatározott, pontosan kijelölt helyére történõ beragasztás.

Ragasztókötés
Puhafedelû könyveknél alkalmazott kötési eljárás

Ragasztott melléklet
A kötött könyveknél meghatározott helyre (ívek vagy lapok közé) ragasztott egy lapos vagy egy ívegységnyi melléklet.

Raklappántolás
A raklapra rakott nyomdai egységcsomagok pántolása mûanyag vagy fémszalaggal.

Raszter
Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál a képfelbontás egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma.

RGB-színek
Additív, vagyis összeadó színképzés alapszínei. A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlõ arányú keveréssel fehér színt adnak. A számítógépes képernyõkön ezeket a színeket használják, nyomdai feldolgozásra a CYMK színek alkalmasak.

Riccelés
Öntapadó címke olyan körülvágása, amely a címke hordozóját nem éri el. Ricceléssel érhetõ el, hogy a címkék a hordozó papírról egyenként leszedhetõk legyenek.

Saját borító
A belívekkel azonos papírból készülõ borító. Irkafûzött vagy gerincragasztott periodikák, füzetek esetén használatos.

Sapkázás
Keménytáblás könyveknél a szálfelsütéssel összefogott könyvtest gerincére ragasztott papír.

SC papír
Fatartalmú mázolt papír, döntõen magazinok nyomtatásához, ehhez illeszkedõ (alacsony) grammatúrával.

Speciális méret
Bármely, a szabványtól különbözõ méret

Spirálkötés/spirálozás
Kiadvány kötését kiváltó egyszerû és gyors eljárás, mely kis, kézi berendezéssel is elvégezhetõ. Lehet egyszeres vagy dupla, különféle anyagú (mûanyag vagy fém), különféle színû és átmérõjû (a kiadvány vastagságához illeszkedõen).

Stancolás
Egyedileg készített késformával a nyomatot a kívánt formára vághatják, illetve kívánt részek belõle kivághatók.

Szalagozás
Többkötetes kiadványok összetartozó köteteit rendszerint szalaggal fogják össze

Szálfelsütés
Keménytáblás könyveknél minden esetben, puhatáblánál igényesebb kiadványoknál alkalmazott kötészeti könyvtest-képzési eljárás.

Szálirány
A nyomdai munkák során figyelembe kell venni a szál- vagy rostirányt, a papír tulajdonságát ugyanis ez is befolyásolja. Lehet hossz és keresztszálirány.

Szalmiák
A felmontírozott filmekrõl készített kópia, a szöveg, illetve az illusztrációk mérete és a kivágása, az oldalak sorrendje ellenõrizhetõ rajta; más néven: kékkópia.

Szemleív
A könyv kinyomtatott íveinek kötése elõtti ellenõrzését szolgáló, már nyomtatással készülõ nyomat.

Szennycímoldal
(1) A könyv legelsõ oldala, mely csak a könyv címét és a szerzõ nevét tartalmazza.
(2) A kiadványt részekre, illetve fejezetekre tagoló oldalak

Színminta-katalógus
A nyomdai festékek, könyvvásznak ill. papírok színmintáit tartalmazza.

Színrebontott film
A nyomóforma készítéséhez a 4 nyomdai alapszínre bontott filmek szükségesek. Ezek felhasználásával készíthetõk el a nyomólemezek.

Szitanyomás
Szitaforma felhasználásával végzett nyomtatás, a festék fedõrétegként kerül fel a szitahordozóra.

Szürkelemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erõsítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy bõrborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.

Tábla
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erõsítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy bõrborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.

Táblaborító
Keménytáblás könyveknél a táblát borító nyomott és általában felületkezelt (lakkozott vagy fóliázott) papír, vászon, mûbõr, stb.

Tekercs / rotációs nyomás
A papír tekercsben kerül a nyomógépre feldolgozásra

Terjedelem
A kiadvány összes számozott oldalának mennyisége

Térképlap mérete
Amennyiben a megrendelt kiadvány térképet tartalmaz, annak méretét is kérjük megadni.

Tördelt levonat
A tördelési, szerkesztési elõírások és a helyesírás ellenõrzése céljára készített korrektúra

Utcaregiszter
Amennyiben a megrendelt kiadvány térképet tartalmaz, ahhoz tartozhat utcanévjegyzék, más néven utcaregiszter.

Ügyintézõ neve
Kérjük adja meg az Önök ügyintézõjének nevét.

Vágójel
A vágott méreten kívül a filmen elhelyezett jel, mely a kötészet számára mutatja a vágás méretét.

Vágott méret
A kész nyomdai termék mérete. Keménytáblás könyvnél a könyvtest méretmegjelölése.

Vasalt sarok
Különleges kötészeti megoldás. Reprezentatív naptáraknál alkalmazzák

Védõborító / envelop
A kötött könyvtestet borítja, 5-10 cm-rel ráhajolva a két könyvtáblára. Általában nyomott, felületkezelt, 120 és 180 g közötti grammsúlyú mûnyomó vagy pausz papír, ritkábban celofán.

Verziószám
A nyomdai anyagokat tartalmazó fájlok írásakor használt szoftver verziószáma.

Vízjel
A papírgyártáskor a papírba elhelyezett (például: márka, cég) jel, mely a papíron fény felé átnézve látható.

Volumenizált papír
Papírgyári eljárással könnyített (laza rostszerkezetû) papírok, melyek vastagabbak a vele azonos grammsúlyú papíroknál.

Vonalkód
Lézertechnikával olvasható, vonalakból álló jelsorozat. A vonalkód a termék EAN kódját jeleníti meg. Az ISBN vagy ISSN számmal ellátott termékek (könyvek, periodikák, stb.) EAN kódját az ISBN, illetve az ISSN számból kell képezni.

Werk
Színes nyomógép nyomtató egysége. Ahány szín nyomására alkalmas a gép, annyi werkes.

Zsugorfóliázás
A nyomdai késztermék egységkötegeinek fóliába való csomagolása.

 

TECHNIKAI SEGÍTSÉG | LETÖLTÉS | NYOMDAI SZÓTÁR | ÍRJON NEKÜNK!